Contact
 
 
 
 

Het Wijveld in bloei vind je in de Kwadenplasstraat op de hoek met de Zevensterrede in Destelbergen, vlakbij Gent.

De bloementuin is deel van een zelfoogstboerderij en is enkel toegankelijk voor pluk abonnees.info over zelfoogst groenten: www.wijveld.be


Wens je meer info over de bloemen of

inschrijven voor een plukabonnement?

Via onderstaand contactformulier kan je een bericht achterlaten

of mail naar info(at)hetwijveldinbloei.be, (at) vervangen door@,

ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden! 

©Foto Erwin Naegels

Privacyverklaring


Het Wijveld in bloei, gevestigd aan Kwadenplasstraat, 9040 Destelbergen België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


www.hetwijveldinbloei.be

Kwadenplasstraat 9040 Destelbergen België

Christel Palinckx is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Wijveld in bloei zij is te bereiken via 0486 405464 of info(at)hetwijveldinbloei.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Wijveld in bloei verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  • Bankrekeningnummer


Het Wijveld in bloei verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en inschrijvings/infomail

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Het afhandelen van jouw betaling

Verwerking data

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen er gegevens over uw bezoek bewaard worden op onze server, dit gaat bijv.over tijd, bezochte pagina's, landlocatie. Dit gebeurt automatisch en hierbij worden geen persoonlijke gegevens zoals email, naam ed. verwerkt.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Wijveld in bloei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   –Contactgegevens> deze hebben we nodig tijdens je lidmaatschap, na 2 jaar zonder respons verwijderen wij je gegevens


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Wijveld in bloei verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Wijveld in bloei gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Wijveld in bloei en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetwijveldinbloei.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Wijveld in bloei wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Copyright

Niets van de inhoud van deze website mag worden gekopieerd, onder geen enkele voorwaarde.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Wijveld in bloei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toch willen wij meegeven dat via email het risico op misbruik niet uit te sluiten is (hacking).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaand contactformulier.